Double A Global

แก้ปัญหาโลกร้อน

carbon

คาร์บอนไดออกไซด์ คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การเลือกใช้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งผลิตจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกร แทนการเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากป่าธรรมชาติ จึงเป็นทางออกสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ป่าธรรมชาติแล้ว ดั๊บเบิ้ล เอ ยังสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก ด้วยการส่งเสริมให้ชาวนานับล้านครอบครัวปลูก ต้นกระดาษบนคันนาซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้มีต้นไม้ มิใช่แค่การเปลี่ยนพืชเกษตรชนิดหนึ่งไปสู่พืชเกษตรอีกชนิดหนึ่ง แต่เป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่ทำให้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์มากขึ้น

 • 100 ล้านต้น 6.7 ล้านตัน *คำนวณจากต้นไม้ที่มีน้ำหนัก
  7 กิโลกรัม/ ต้น
  ก่อนถึงรอบตัดในอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นไม้
  เหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณ CO2
  • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ CO2
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |